Mbipesha

Çfarë nënkuptohet me mbipeshë?Mbipesha është raporti i masës pa yndyrë (FFM) ndaj masës dhjamore (FM). [...]