Regjistrohuni në Farmaidea.al dhe përfitoni pikë në cdo blerje

  • Nr i pikeve rritet progresivisht me vlerën e blerjes.
  • Nr i pikëve shfaqet në llogarinë e cdo klienti.
  • Klienti pikët të cilat mund ti përdori në cdo moment gjatë blerjes.
  • Aktivizimi i kartave të klientit kryhet automatikisht nga sistemi.
  • Automatikisht bëhet edhe kalimi nga një nivel i kartës tek niveli tjetër pasi arrihet numri i pikëve për kartën përkatëse.

Faleminderit që zgjidhni Farmaidea.al !