Siguria e te dhenave personale.
Farmaidea ruan dhe perpunon te dhenat e klienteve në përputhje me ligjin nr.9887,neni 5 datë 10.3.2008 “Për mbrojten e të dhënave personale”.

  1. Të dhënat grumbullohen nga stafi i kësaj farmacie duke plotësuar formularin e duhur për qëllimin e vetëm për të qenë në gjendje t’ju dërgojmë informacione dhe njoftime me interes mjekesor si dhe për menaxhimin e blerjeve dhe këshillave të kërkuara nga ju.
  2. Të dhënat e lëshuara nga ju përpunohen vetëm dhe ekskluzivisht nga personeli i farmacisë dhe nuk do t’u zbulohen palëve të treta për asnjë lloj trajtimi ose qëllimi.